خانه

شرکت آبی‌نگار در سال ۱۳۸۵، با هدف ارایه‌ی خدمات مشاوره‌ی کسب و کار و فراهم آوردن سامانه‌های سازمانی تاسیس شد. این شرکت پروژه‌های متعددی در دو حوزه‌ی مشاوره و فناوری اطلاعات داشته که گواه موفقیت و کیفیت عملکردش نه تعداد مشتریان که انجام پروژه‌های مختلف برای مشتریان یکسان و سهم از مشتری بالا است.