خدمات

خدمات آبی‌نگار در حوزه‌ی مشاوره‌ی کسب و کار قرار می‌گیرد که ناحیه‌ی مرزی مشاوره‌ی مدیریت و فناوری اطلاعات است. علت شکست بسیاری از پروژه‌های فناوری اطلاعات به‌خصوص در حوزه‌ی نرم‌افزاری عدم آشنایی با معنا و مفهوم آن برای کسب و کار است و همین‌طور پروژه‌های مشاوره‌ای بسیاری نیز به دلیل عدم آشنایی مشاور با فناوری‌های مرتبط شکست می‌خورند. گروه همکاران آبی‌نگار با توجه به تحصیلات و تجربیات گسترده‌شان در حوزه‌های مختلف مشاوره‌ی کسب و کار و فناوری اطلاعات برای مشتری این اطمینان را ایجاد می‌کنند که خدماتشان کلیه‌ی نیازمندی‌های مشتری را پوشش خواهد داد.

solutions