راهکار فناوری اطلاعات آبی‌نگار

راهکارهای مدیریت فناوری اطلاعات آبی‌نگار با تجربه و شناخت گسترده‌ی همکاران این گروه نسبت به فناوری‌های مختلف و نیز دانش کسب‌و‌کارهای مختلف طراحی شده است. این راهکارها شامل موارد زیر هستند: