هوش تجاری (BI)

در سال‌های اخیر، نقش و اهمیت داده‌ها در تمام سازمان به شدت تغییر کرده است. سازمان‌های همه‌ی صنایع رشدِ نمایی در حجم داده را تجربه می‌کنند و با افزایش تقاضا برای دسترسی به داده‌های سامانه‌های مختلف سازمان مواجهند.

در نتیجه، چالش‌های مدیریت کارا و اثربخش «داده‌های بزرگ» هیچ وقت به این اندازه نبوده است. اما ارزش مدیریت درست داده‌ها هم با انفجار دسترسی به داده‌ها بسیار افزایش یافته و اطلاعات بیشتری را برای کار سازمان‌ها و تقویت توانمندی‌شان برای اجرای مدل‌های پیش‌بینی با دقت بالا فراهم کرده است.

BI

چرخه‌ی هوش تجاری بنیانی استوار برای تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها فراهم می‌کند. این چرخه چارچوبی کلیدی برای استفاده از داده‌ها با تمام قواست. با ایجاد یک چرخه‌ی هوش تجاری دایمی و یکپارچه‌سازی همه‌ی مراحل نشان داده شده در نمودار، یک سازمان می‌تواند ارزش تجاری بیشتر و پایدارتری خلق کند. این کار با تکامل مدام هوش تجاری برای تامین حجم بیشتری از داده‌های دقیق‌تر، به‌موقع‌تر و اقدام‌پذیرتر انجام می‌شود و به این ترتیب، توانمندی آن را برای تعامل فعال با نیازمندی‌های در تغییر کسب و کار افزایش می‌دهد.

شرکت آبی‌نگار در سازمان‌ها و صنایع مختلف تجربه‌ی پیاده‌سازی راه‌کارهای هوش تجاری Oracle و Microsoft را داراست و آماده‌ی ارایه‌ی خدمت در این زمینه است.