راهکار مدیریت فرایند آبی‌نگار

۱- مدیریت فرایندهای کسب‌ ‌و ‌‌کار (BPM)

مدیریت فرایند‌های کسب و کار فهم، قابل مشاهده‌کردن و کنترل فرایندهای کسب و کار است. این راهکار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به صورت یکپارچه فرایندهای کسب و کارشان را مدیریت کنند. شرکت آبی‌نگار آمادگی دارد تا در انواع مختلف پروژه‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار، نظیر پیاده سازی ابزار، مستندسازی فرایند، بهبود و شبیه‌سازی مشارکت کند. فرایند پروژه‌های مدیریت فرایند آبی‌نگار به شرح زیر است:

BPM

۲- مهندسی مجدد فرایند‌های کسب و کار (BPR)

فرایندها به عنوان ارزش‌مندترین دارایی نامشهود سازمان‌ها نیاز به تغییر و بروزرسانی برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان دارند. در این بروزرسانی باید ارزش‌ها و چشم‌اندازهای سازمان در نظر گرفته شود و طراحی مجدد حول آن‌ها صورت گیرد. این طراحی مجدد با حذف نقایص و مشکلات سازمانی می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت رقابتی و رضایت مشتریان شود.

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار آبی‌نگار، پروژه با نگاه به چشم‌انداز و اهداف سازمان آغاز می‌شود. سپس فرایندهایی برای طراحی مجدد انتخاب می‌شود و پس از فهم و تحلیل این فرایندها، ابزارهای فناوری اطلاعات مورد نیاز برای آن‌ها تامین شده و در نهایت فرایند جدید طراحی می‌شود. پس از شبیه‌سازی و پیاده‌سازی فرایند تعیین شده نتایج آن اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شود که در نهایت نسخه نهایی فرایند پیاده‌سازی می‌شود.

۳- طراحی ساختار، فرایندها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و شرح وظایف

گروه خبره‌ی کارشناسان فرایند آبی‌نگار آماده‌اند تا برای مشتریان خود، با توجه به راهبردها و شرایطشان، با استفاده از بهترین شیوه‌های داخلی و بین‌المللی، اقدام به طراحی ساختار، فرایندها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و شرح وظایف کنند.