راهکار مدیریت پروژه‌ی آبی‌نگار

خدمات مدیریت پروژه‌ی آبی‌نگار سه حوزه زیر را در بر می‌گیرد:

۱-    طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه

دفتر مدیریت پروژه واحدی در سازمان است که به منظور راهبری و مدیریت یکپارچه‌ی پروژه‌های سازمان از مرحله تعریف پروژه تا اختتام آن‌ها ایجاد می‌شود. این راهکارها برای سازمان‌های پروژه‌محور و یا سازمان‌هایی که دارای پروژه‌های بزرگ یا حیاتی هستند ارایه می‌شود. در این راهکار ابزارها، روش‌ها، الگوها، نظامات و سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه سطح سازمان ارایه می‌شود. با توجه به نوع سازمان و پروژه‌هایش دفاتر مدیریت پروژه می‌توانند دارای سطوح مختلف با مسئولیت‌های متفاوت باشند. پروژه راه‌اندازی دفتر مدیریت پروژه شامل مراحل زیر است.

PMO

 

۲-    پیاده‌سازی و سفارشی‌سازی راهکار EPM

راهکار مدیریت پروژه‌های سازمانی مایکروسافت یا EPM راهکاری است متشکل از Microsoft Project، Microsoft Project Server و SharePoint که مدیریت یکپارچه و متمرکز پروژه‌ها و منابع را امکان‌پذیر می‌سازد. آبی‌نگار با توجه به تجربه و خبرگی‌اش در سفارشی‌سازی این راهکار برای مشتریان مختلف آمادگی پیاده‌سازی و سفارشی‌سازی آن با توجه به نیازهای مشتریان مختلف را داراست.

۳-    راهبری و عملیات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

بسیاری از سازمان‌ها علاقه‌مند به برون سپاری عملیات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه خود هستند. شرکت آبی‌نگار آمادگی دارد تا با استفاده از نیروهای خبره‌ی خود اجرای این فعالیت‌ها را برای مشتریان بر عهده بگیرد.